Maskerad

En maskerad är en festlighet där gästerna är utklädda. Namnet kommer sig av att det förr i tiden var vanligt att man dolde hela eller en del av ansiktet med en mask på maskerader, men numera används ordet maskerad även för festligheter där deltagarna inte är maskerade.

På den tiden när ansiktsmasker var mer eller mindre obligatoriska på maskerader utvecklades vissa specifika maskmodeller i Italien, såsom ”La Moretta”, ”Larva” och ”Bauta”. ”La Moretta” bars vanligen av unga ogifta kvinnor, medan ”Larva” huvudsakligen bars av män och vissa gifta kvinnor.

Gammalt ursprung

Att klä ut sig och dölja sitt ansikte under vissa ceremonier är något som människan har ägnat sig åt i många tusen år. Mask och dräkt kunde användas för att få ett övertag mot onda övernaturliga krafter; de kunde förvirra och skrämma.

Maskeradbaler och karnevaler

maskeradPå 1400-talet blev maskeradbalen, bal masqué, starkt förknippad med karnevalsfirandet i Europa. Tidigare hade maskeradbalerna huvudsakligen varit knutna till de olika europeiska kungahusen, men nu började maskerade människor samlas för att fira även ute på gator och torg. Fortfarande krävdes förstås stora ekonomiska tillgångar för att ha råd med de avancerade dräkterna, men firandet blev mindre dolt och den som inte hade råd att klä ut sig kunde i alla fall få njuta av att se dräkterna. I Venedig var maskeraden en extremt viktig del av karnevalsfirandet ända tills republiken upplöstes i slutet av 1700-talet.

Att maskeraden började klinga av i Venedig innebar dock på intet vis att den var på utdöende i resten av Europa, tvärt om. I London började halvoffentliga maskerader av Venedig-typ hållas under det tidiga 1700-talet, något som vissa historiker kopplar samman med att den schweiziske greven John James Heidegger anlände till London efter att ha besökt Italien. En av de allra första halvoffentliga maskeraderna i London hölls i Haymarket Opera House, och sedan följde maskerader i bland annat Vauxhall Gardens och Ranelagh Gardens där uppklädda gäster kunde mingla med massorna utomhus. Eftersom maskeraderna i Venedig hade rykte om sig att vara oanständiga hände det ofta att maskeraderna i London inte kallades för maskerader utan för ridottos.

Här hemma i Sverige var kung Gustav III förtjust i maskeradbaler, men maskeradbalen på operan i Stockholm den 16 mars 1792 kom att bli hans sista eftersom han blev skjuten i ryggslutet av Jacob Johan Anckarström. Skottet dödade inte kungen direkt, men komplikationer tillstötte i form av lunginflammation och blodförgiftning och Gustav III avled av sina skador innan månaden var över. Den maskeraddräkt kungen bar vid attentatet har bevarats och finns utställd på Livrustkammaren i Stockholm. Mordet på Gustav III inspirerade Guiseppe Verdi till operan Maskeradbalen, som hade premiär 1859.

Moderna maskerader

På 1940-talet började det i västvärlden bli vanligt med maskerader för människor i arbetarklassen och medelklassen. Dräkterna behövde inte vara lika påkostade som de dräkter som burits på den europeiska adelns och kungahusens baler, och det var vanligt att deltagarna gjorde sina egna dräkter eller fick hjälp av någon familjemedlem. Det började även dyka upp företag som hyrde ut maskeraddräkter och tillbehör.

Moderna maskerader har ofta ett tema, till exempel Halloween, Samba, Science Fiction, Superhjältar, Harry Potter, Punkare eller någon viss epok, såsom den Viktorianska eran i Storbritannien eller svenskt 1980-tal. Ett tema som är mycket populärt i Storbritannien men som inte har fått något större genomslag i Sverige är ”Vicars and Tarts” vilket ungefär kan översättas med ”Kyrkoherdar och promiskuösa kvinnor”.

Cosplay

Cosplay är en hobby som har sina rötter i Japan. Till skillnad från en vanlig maskerad brukar cosplay event innehålla mer rollspelsinslag, men gränserna mellan maskerad och cosplay är förstås inte stenhårda.

När cosplay först blev populärt i Japan var det vanligen figurer från manga, anime och videospel som gav inspiration, men numera är fältet för cosplay betydligt bredare och hobbyn cosplay har långt nått utanför Japans gränser. Cosplay event brukar bland annat ordnas på New York Anime Festival, New York Comic-Con och San Diego Comic-Con International.

Rekommenderat

Comments are closed.