Meccano

Meccano är ett mångsidigt byggsystem för modeller. Det består av plattor, balkar, hjul, axlar, metalldelar, kugghjul, muttrar, skruvar, med mera. Delarna är återanvändbara – man kan bygga en modell och sedan ta isär den och använda delarna i en ny modell. Meccano marknadsförs som en leksak för barn men tilltalar även vissa vuxna.

Meccano uppfanns av Frank Hornby år 1901 och hade sin guldålder under den första halvan av århundradet. I Sverige var Meccano så populärt att ordet mekano (stavat med k) kom att användas för alla möjliga sorters byggsatser av metalldelar avsedda för byggande av modeller.

Tidig historia

Mechanics Made Easy

Butiksbiträdet Frank Hornby i Storbritannien uppfann och patenterade Mechanics Made Easy år 1901. Det var en byggsats som bestod av små metalldelar som kunde sättas ihop med hjälp av muttrar och skruvar. Mechanics Made Easy innehöll plattor, hjul, kugghjul, balkar och block. Hålen i delarna var 12,7 mm från varandra och hade en diameter på 4,2 mm så att alla skruvar skulle passa i alla hål. För att bygga modeller med Mechanics Made Easy behövde man inte ha tillgång till några komplicerade verktyg eller redskap – det räckte med en skruvmejsel och en skiftnyckel. Mechanics Made Easy var en lärorik leksak eftersom man kunde experimentera med modeller som byggde på olika mekaniska principer, såsom hävstångsprincipen.

Meccano

Så småningom startade Horny en fabrik på Duke Street i Liverpool för tillverkningen av Mechanis Made Easy. Bygglådorna blev med tiden kända som Meccano i folkmun, och år 1907 registrerade Hornby varumärket Meccano. Året därpå grundades företaget Meccano Ltd.

År 1914 öppnades en ny Meccanofabrik på Brinns Road, och här kom Meccano Ltd:s huvudkontor att ligga under de kommande 60 åren.

Meccano var oerhört populärt på den här tiden och nya fabriker startades i Franrike, Spanien och Argenita.

När patentent fyllde 25 år firade Meccano genom att lansera Meccano in Colours, med röda och gröna färger.

Mellankrigstiden

För många Meccanoentusiaster är de Meccanolådor som såldes under mellankrigstiden de allra mest åtråvärda. Kvalitén hade förbättrats markant sedan de första lådorna tillverkades i början av seklet och tillbehörssatser fanns att köpa som kunde utöka ett befintligt system och ta det till nästa nivå.

Från och med 1934 såldes elva byggsatser: 0, A-H och K-L. Särskilt bygglådan L var mycket eftertraktad. 1937 byttes bokstäverna ut mot numren 0-10. Bygglådan L fick inte bara byta namn till bygglåda 10 utan minskades också i storlek. Trots detta blev den Meccanos flaggskepp och fortsatte vara i produktion till 1992.

Tillbehörssatserna hette 1A – 9A. Om man hade bygglådan 2 kunde man alltså köpa tillbehörssatsen 2A som gjorde den identisk med bygglåda 3, och så vidare.

Mitten av seklet

Efterkrigstiden

Andra världskriget störde produktionen av Meccano i Europa och det blev också svårt att ägna sig åt import/export. I fabriken på Binns Road producerades krigsmaterial istället för Meccano.

Efter andra världskrigets slut startade snart Koreakriget som ledde till metallbrist, och det kom att dörja till en bra bit in på 1950-talet innan Meccanoproduktion äntligen kunde återgå till det normala.

Ekonomiska problem

Meccano Ltd drabbades av ekonomisk problem under 1960-talet och köptes upp av Lines Bros Ltd.

År 1970 lanserade Meccano med elektroniska delar. Året därpå försattes Lines Bros i likvidation och Meccano köptes upp av Airfix Industries som lade till flera nya bygglådor, såsom Army Multikit, Highway Multikit, Plastic Meccano, Pocket Meccano och två olika Clock Kits.

När Airfix drabbades av eknomiska problem i början av 1980-talet stängdes fabriken på Binns Road vilket innebar att inget Meccano längre tillverkades i England.

Nya Meccano

I början av 1980-talet köpte General Mills upp resterna av brittiska Meccano Ltd. Produktionen av befintliga byggsatser upphörde och helt nya modeller togs fram vilka tillverkades i Frankrike. De nya byggsatserna, som såldes under varumärket Meccano Junior, inkluderade plastdelar och var inte avsedda för att bygga stora modeller med.

Meccano såldes sedan vidare två gånger under 1980-talet och varje ägare ändrade om produkternas inriktning. År 2000 köpte den japanska leksakstillverkaren Nikko upp 49% av Meccano, medan resten behölls av Meccano SN i Frankrike. Nikkos inträde i bolaget blev startskottet för en serie framgångsrika byggsatser som sålde bra, bland annat Crazy Invenstors och Future Master. Dessutom blev det allt vanligare med radiostyrda och programmerbara mekanomodeller. År 2007 sålde Nikko sin andel i Meccano.

I skrivande stund produceras Meccano i Frankrike och Kina. Produktionen inriktar sig på leksaksmarknaden för barn, vilket bland annat har inneburit att de elektriska motorer som ingår i vissa byggsatser bara fungerar som de ska ihop med små modeller. Äldre barn och vuxna som vill bygga större motordrivna modeller kan behöva skaffa sig motorer från tredje part.

Rekommenderat

Comments are closed.